Regulamin użytkowania

Prosimy zapoznać się z informacjami poniżej przed skorzystaniem z witryny. Materiał na witrynie (www.packsize.com) dostarcza firma Packsize w ramach usług świadczonych klientom i może być użyty wyłącznie w celach informacyjnych. Poprzez korzystanie z tej witryny lub pobieranie materiałów zgadzają się Państwo na niniejsze warunki. Jeśli się Państwo z nimi nie zgadzają, nie należy korzystać z witryny ani nie pobierać z niej żadnych materiałów.  Poprzez aktualizację tego wpisu Packsize ma zawsze prawo do modyfikacji witryny oraz warunków jej użytkowania. Należy od czasu do czasu odwiedzać tę stronę w celu przejrzenia regulaminu. Niektóre warunki regulaminu mogą być zastępowane przez wyraźnie podane prawne powiadomienia lub przepisy znajdujące się na poszczególnych stronach tej witryny.

Ograniczenia dotyczące użytkowania

Wszystkie materiały publikowane na stronie, w tym między innymi znaki handlowe, znaki usługowe, zdjęcia, wykresy, teksty oraz ilustracje (zbiorczo „treści”) są własnością Packsize, chyba że ustalono inaczej. Każde wykorzystanie materiału z witryny, w tym reprodukcja, modyfikacja, rozpowszechnianie, transmitowanie, ponowne publikowanie, wyświetlanie lub wykonywanie, jest surowo zabronione bez pisemnej zgody firmy Packsize. Zawartość niniejszej witryny nie może być w żaden sposób rozumiana jako przyznanie licencji czy prawa na mocy patentu czy znaku handlowego Packsize. Zastrzeżone są wszystkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie zawarte.

Prawo autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawami autorskimi oraz warunkami umowy. Nie wolno jej kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, wczytywać, ogłaszać w formie postów, transmitować ani rozpowszechniać w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Packsize lub innej wyraźnie tu wskazanej.

Oświadczenie

Packsize dokłada wszelkich starań, aby informacje w niniejszej witrynie były jak najbardziej aktualne, dokładne i użyteczne. Jednakże, informacje w witrynie mogą zawierać techniczne niedokładności lub błędy literowe. Informacje mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. MATERIAŁY NA STRONIE DOSTARCZANE SĄ W AKTUALNYM STANIE. PACKSIZE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ LUB TREŚCI TEJ WITRYNY ANI ŻADNEJ INNEJ WITRYNY, DO KTÓREJ PROWADZĄ PRZEKIEROWANIA. PACKSIZE NIE ODPOWIADA ZA GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE RYNKOWOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI W SZCZEGÓLNYM CELU. PACKSIZE NIE GWARANTUJE ANI NIE ZAPEWNIA, ŻE PODANE INFORMACJE SĄ DOKŁADNE LUB RZETELNE, LUB ŻE WITRYNA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW CZY WIRUSÓW. POCZTA ELEKTRONICZNA WYSYŁANA DO PACKSIZE NIEKONIECZNIE JEST BEZPIECZNA, A UŻYTKOWNICY POWINNI UNIKAĆ WYSYŁANIA INFORMACJI, KTÓRE SĄ SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE LUB POUFNE. W żadnych okolicznościach, także w przypadku zaniedbań, kierownicy, urzędnicy, pracownicy czy agenci firmy Packsize nie będą odpowiedzialni za żadne szkody powstałe na skutek użytkowania lub nieumiejętnego użytkowania strony lub innej strony, do której prowadzi przekierowanie. Dotyczy to szkód bezpośrednich, pośrednich, karnych, o szczególnym czy poważnym charakterze.

Witryny należące do stron trzecich

Ponieważ Packsize nie kontroluje witryn, zachęcamy do zapoznania się z polityką podaną na stronach należących do stron trzecich (i wszystkich innych). Kiedy otwieramy inną stronę, należy mieć świadomość, że jest ona niezależna od Packsize i że Packsize nie kontroluje treści ani praktyk prywatności na innych stronach internetowych. Dodatkowo przekierowanie na inną stronę nie oznacza, że Packsize zatwierdza czy przyjmuje odpowiedzialność za treści lub użytkowanie takiej witryny.

Przekierowanie do strony Packsize.com

Packsize wyraża zgodę na przekierowanie z innych stron zgodnie z poniższymi warunkami. Każdy link do strony musi być wyraźne oznaczonym linkiem tekstowym „Oficjalna witryna firmy Packsize”; Położenie, wygląd i inne aspekty linków nie mogą szkodzić ani deprecjonować imienia ani marki firmy Packsize. Co więcej, nie można ich wyświetlać w sposób budzący nieporozumienia u odwiedzających ani dyskredytować czy lekceważyć firmy Packsize. Wyświetlanie, położenie czy inne cechy linku Packsize nie mogą wywoływać mylnych skojarzeń, że dana organizacja czy jednostka jest sponsorowana, połączona czy powiązana z Packsize. Witryna, która prowadzi do Packsize musi zawierać oświadczenie wyrażone zrozumiałym językiem, że nie jest stroną oficjalną i nie jest zatwierdzana ani sponsorowana przez firmę Packsize i nie jest stowarzyszona z nią, a żadne poglądy wyrażone na tej stronie nie są poglądami firmy Packsize; Po wybraniu przez użytkownika link musi wyświetlać stronę w trybie pełnoekranowym, nie w ramce na stronie, na której znajduje się przekierowanie; spenienie tych warunków nie jest tożsame z przyznaniem licencji ani innych praw do wykorzystania znaków handlowych firmy Packsize. Packsize zastrzega sobie wyłączne prawo do wycofania lub modyfikacji zgody na umieszczanie linków lub do podjęcia działań, jeśli wykorzystanie nie jest zgodne z niniejszymi warunkami.