Oprogramowanie PackNet.Server

Oprogramowanie PackNet.Server do technologii On Demand Packaging®, obsługiwanej przez maszyny Packsize® daje firmom każdej wielkości możliwość dopasowania własnych wymogów w zakresie opakowań z tektury falistej do zachodzących zmian w sposobie wybierania, sortowania, pakowania i wysyłania zamówionych produktów. To oprogramowanie do optymalizacji i produkcji ulepsza ogólny proces pakowania, zapewniając niezbędny poziom logiki biznesowej i ramy do realizacji funkcji On Demand Packaging®, takie jak: nadawanie priorytetów w produkcji kartonów, realizacja przepływów pracy, zarządzanie wieloma maszynami lub wirtualnym środowiskiem wielomaszynowym, integracja z istniejącymi systemami ERP i WMS oraz tworzenie dokładnych raportów.

PackNet.Server Professional i PackNet.Server Enterprise zostały zaprojektowane tak, aby można je było dostosować do różnych stopni złożoności każdego środowiska pakującego oraz dopasować skalowalność tych operacji w celu sprostania przyszłym wzrostom lub sezonowemu popytowi.

    

Let us customize your packaging solution.