PackNet.DIM®

Za pomocą PackNet.DIM® operatorzy maszyn pakujących mogą definiować dane dotyczące wymiarów dla różnego rodzaju produktów, nawet tych trudnych do zwymiarowania. Ten moduł oprogramowania PackNet® umożliwia natychmiastowe zapisanie dodatkowych atrybutów lub szczegółów produktu, wykraczając poza długość, szerokość, wysokość i wagę, w celu automatyzacji wymiarów i typu opakowań za pomocą intuicyjnego i łatwego w użyciu interfejsu.

PackNet.DIM® umożliwia także kierownikom działów pakowania rozszerzenie zakresu poza system gospodarki magazynowej lub wewnętrzną bazę danych produktów poprzez zapewnienie dodatkowych możliwości magazynowania; funkcja szczególnie przydatna w razie potrzeby zapisania nowych lub zmieniających się atrybutów produktu.

PackNet.DIM® integruje się również z oprogramowaniem do obliczania gabarytów PackNet.Cube®, aby zmaksymalizować możliwości wypełniania pustych przestrzeni i zagnieżdżania, co wcześniej było możliwe tylko ręcznie.

Więcej informacji o PackNet.DIM można uzyskać po wypełnieniu poniższego formularza i skontaktowaniu się z naszym zespołem sprzedażowym.

    

Learn more about Packsize by contacting us today