Auto Gluer

Płaskie pudełko o odpowiedniej wielkości, wyprodukowane przez maszynę Packsize, ma różnego rodzaju klapę klejową, w zależności od konstrukcji pudełka. Zabezpieczenie tej klapki klejowej stanowi zasadniczą część procesu składania pudeł i zwykle robi się to przy zastosowaniu kleju topliwego.

Urządzenie Packsize Auto Gluer II to doskonałe uzupełnienie maszyn EM6, EM7 i iQ Fusion 2, z technologią On Demand Packaging® . Auto Gluer II umożliwia operatorom pakowania szybkie zaklejanie kartonów RSC lub FOL. Jako osobna maszyna, Auto Gluer II można ustawić w optymalny sposób w celu zwiększenia wydajności i łatwości użytkowania.

    

Let us customize your packaging solution.