LOEWE pakuje i wysyła dla Lufthansa WorldShop

Zagadnienie do rozwiązania: innowacja i produktywność w procesie pakowania

Rynek logistyki stale się zmienia. Dlatego usługodawcy muszą stale pracować nad swoimi procesami, aby trwale zapewnić sobie konkurencyjność. LOEWE Logistics & Care stale pozostaje w kontakcie z potencjalnymi partnerami i śledzi rozwój nowych technologii. W ramach tej filozofii nawiązaliśmy kontakt z Packsize, zwieńczone wizytą w siedzibie LOEWE. Skutkiem tych działań była rekomendacja systemu opakowań Packsize dla naszego klienta Lufthansa, dla którego LOEWE
obsługuje wysyłki produktów WorldShop (Miles & More). Vanessa Peter, menedżerka projektów w dziale logistyki LOEWE w Herford, pod koniec 2015 roku, po wstępnej wizycie, objęła odpowiedzialność za stworzenie projektu studium wykonalności.

Cele projektu

1. Oszczędność objętości na paletach wysyłkowych
2. Ograniczenie kartonów standardowych do 0
3. Optymalizacja całości procesu pick & pack
4. Zmniejszenie zużycia tektury falistej – aspekt ekologiczny!

 

Punktem wyjścia była jednoroczna faza testów, analiz i planowania. Partnerzy wspólnie skalkulowali i zoptymalizowali model biznesowy. Prezentacja koncepcji i planu realizacji w Lufthansa Miles & More miały miejsce w lutym 2017 roku. Następnie zatwierdzono projekt, a od połowy 2017 prowadzono implementacje systemów i procesów w Herford.

mniej tektury falistej

zmniejszenie objętości

optymalizacja procesów

“Wszystko przebiegało po partnersku, przestrzegano harmonogramów, wyznaczone osoby do kontaktu były zawsze dostępne i przygotowane merytorycznie a na infolinii można było zawsze uzyskać potrzebne odpowiedzi.”

Vanessa Peter, menedżerka projektów w dziale logistyki LOEWE

Do pełnego tekstu