Cele projektu

Jednym z inicjatorów projektu był Raymond Jansink, pracujący w DB Schenker jako Key Account Manager dla firmy Nokia Networks. “Stale zastanawiamy się, w których miejscach możemy wygenerować wartość dodaną dla naszych klientów. Chcąc zaoferować firmie Nokia Networks znacznie więcej niż zwykłe rozwiązanie z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, zwróciłem się do zespołu ds. innowacji firmy DB Schenker w Essen. Wspólnie i we współpracy z Packsize, opracowaliśmy system Pakowania na żądanie/ On Demand Packaging® dla Nokia Networks. Częścią tego procesu była wizyta w niemieckim zakładzie DB Schenker, w którym rozwiązanie firmy Packsize można już było zobaczyć w praktyce” – mówi Raymond. To całkowicie otwarło nam oczy w kwestii efektywności i wartości dodanej, ponieważ to rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw przynosi zyski.” Już przed instalacją firmom Nokia i DB Schenker udało się zwiększyć stopień wypełnienia swoich kartonów wysyłkowych do 80%, co już wtedy było znacznie powyżej standardu w branży. Wyzwaniem systemu Pakowanie na żądanie/ On Demand Packaging® była dalsza optymalizacja poziomu wypełnienia oraz zwiększenie poziomu serwisu w przypadku zwrotów dostaw poprzez bezpośrednią wymianę uszkodzonych pudeł.

 

Rezultaty i perspektywy

Trzy miesiące po uruchomieniu rezultaty systemu Pakowanie na żądanie® wyglądają obiecująco. Objętości dostaw już spadają, spodziewane są dalsze znaczne spadki objętości. Koszty dostaw wychodzących spadły o 2,5%. Należy ponadto podkreślić, że system Pakowanie na żądanie/ On Demand Packaging® wymaga znacznie mniejszych zasobów magazynowych dla materiałów opakowaniowych, dzięki czemu mogą one zostać obecnie zredukowane. Ponadto system Packsize bardzo pozytywnie wpływa na poziom obsługi, ponieważ uszkodzone pudła można bezpośrednio wymienić w trakcie procesu. Dodatkowo rozwiązanie to stanowi cenny wkład w ochronę naszego środowiska dzięki oszczędności materiału i redukcji emisji CO2.

W perspektywie jest dalszy istotny potencjał optymalizacyjny. Przykładem tego jest grubość wykorzystywanej tekstury falistej. Obecnie DB Schenker używa wyjątkowo grubej tekstury falistej do produkcji swoich 31 standardowych pudeł.  Wspólnie z Packsize firmy prowadzą obecnie badania nad lżejszymi rodzajami tektury ze specjalnie opracowanym inteligentnym wzorem pudła, które można produkować za pomocą systemu Pakowanie na żądanie/ On Demand Packaging®. Rozwiązanie to kryje w sobie jeszcze wiele potencjału oszczędzania i możliwości podniesienia poziomu usług.
Nokia Networks, DB Schenker i Packsize z niecierpliwością oczekują realizacji.

Poprawione poziomy wypełnienia

Mniejsze obrażenia

Mniejsze koszty transportu

"To było absolutne zaskoczenie, jeśli chodzi o wydajność i wartość dodaną tego 
rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw".

Raymond Jansink

DB Schenker Key Account Manager for Nokia Networks


Do pełnego tekstu